Rezultati odabira stipendista za akademsku godinu 2023./2024.

Upravni odbor Zaklade Prsten raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2023./2024. godinu. Natječaj je bio otvoren od 6. listopada do 25. listopada 2023.


Nakon razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, uvida u dokumentaciju i provjere koji su studenti ispunili opće i posebne uvjete natječaja, odnosno mjerila za odabir stipendista, donesena je odluka o dodjeli 25 (dvadeset i pet) stipendija Zaklade Prsten sljedećim studenticama/studentima (abecednim redom):

 1. Bosnić Pejo
 2. Brajko Andrija
 3. Brčina Mia
 4. Čorić Ivana
 5. Ćorluka Antonija
 6. Domić Ruža
 7. Gabelić Matea
 8. Herceg Petar
 9. Iveljić Josipa
 10. Jezidžić Ivana
 11. Kobaš Ivan
 12. Loina Martina
 13. Lovrinović Karla
 14. Martić Marija
 15. Mostarac Nikolina
 16. Oršolić Matea
 17. Penavić Matea
 18. Radić Petra
 19. Radman Maja
 20. Rašić Lucija
 21. Soldo Antonija
 22. Stipić Blaž
 23. Šteko Lana
 24. Vasilj Jelena
 25. Živković Kristijan

Kandidat ima pravo prigovora prema Natječaju u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata. Prigovor se šalje isključivo na e-mail adresu: [email protected]  Nepravodobni prigovori neće se uzimati u razmatranje.

Stipendist je dužan osobno prisustvovati uručivanju ugovora o stipendiranju o čemu će budući stipendisti biti na vrijeme obaviješteni. Zaklada snosi sve troškove prisustvovanja uručivanju ugovora.

Ako stipendist ne prisustvuje uručivanju, smatrat će se da je odustao od podnesene prijave i stipendije i stipendija će se dodijeliti sljedećem rangiranom stipendistu.

Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBiH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ako stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBiH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.