Obavijest o promjeni uvjeta PBZ Card

Korištenje kartica Premium Visa – Obavijest o promjeni uvjeta


Poštovani članovi Udruge Prsten,

kao što ste već ranije upoznati, Udruga je dana 1. srpnja 2010. sklopila sa PBZ Card d.o.o. Sporazum o izdavanju osobnih i poslovnih American Express kartica članovima Udruge.

Temeljem istog Sporazuma, članovi Udruge ostvarili su pravo na Zlatnu i Zelenu American Express osobnu karticu, odnosno Zlatnu ili Zelenu American Express poslovnu karticu, pod uvjetom da su članovi Udruge zatražili istu karticu te su članovi Udruge bili su oslobođeni plaćanja upisnine, naknade za vođenje računa i članarine.

Nadalje, American Express kartice su zamijenjene karticom brenda Premium Visa.

Ovim putem Udruga Prsten obavještava članove kako ranije navedeni Sporazum od dana 1. srpnja 2010. prestaje biti na snazi s obzirom da je isti Sporazum zamijenjen Sporazumom o izdavanju Premium Visa osobnih i poslovnih kartica članovima Prstena i zaposlenicima tvrtki koje su članovi Prstena od dana 22. prosinca 2023.

Po potpisivanju novog Sporazuma i za vrijeme njegova važenja, PBZ Card se obvezao svakom članu Prstena ili zaposleniku tvrtke članice Prstena, postojećem ili novom korisniku osnovne kartice Premium Visa Gold ili Premium Visa Platinum karticu, koji zadovoljava uvjete za izdavanje, odnosno korištenje kartice, omogućiti korištenje kartice uz sljedeće pogodnosti:

  • obračun godišnje članarine za Premium Visa Platinum karticu u visini članarine Premium Visa Gold kartice, važeće u trenutku obračuna pojedine godišnje članarine
  • obračun godišnje članarine za Premium Visa Gold karticu u visini 50% članarine za navedenu karticu važeće u trenutku obračuna pojedine godišnje članarine.

Iste pogodnosti primjenjuju se: od 1. travnja 2024.

  • za zaposlenike tvrtke – članice Prstena i fizičke članove Prstena koji sklope Okvirni ugovor o korištenju kartice s PBZ Cardom nakon stupanja na snagu istog Sporazuma, novi članski uvjeti primjenjuju za svaku pojedinu karticu od prve sistemski obračunate članarine po potpisivanju ovog sporazuma,
  • za postojeće korisnike Premium Visa kartica, članove Prstena odnosno zaposlenike tvrtke – članice Prstena novi članski uvjeti primjenjuju za svaku pojedinu karticu od prve sistemski obračunate članarine od 1. travnja 2024.

Također, postojeći korisnici kartica bi trebali zaprimiti obavijest od strane PBZ Card i to 60 dana prije stupanja na snagu promijenjenih uvjeta.

Osim navedenoga, član Prstena odnosno zaposlenik tvrtke – članice Prstena može dobiti osnovnu osobnu Premium Visa Gold ili Premium Visa Platinum karticu s korištenjem pogodnosti navedenih u ovom Sporazumu samo na temelju popunjene i potpisane odgovarajuće pristupnice te uz dokumentiranje u pristupnici traženih podataka (preslika osobne iskaznice, preslika posljednje platne liste te druge dokumente, poput potvrde o članstvu tvrtke u Prstenu, koje PBZ Card nađe potrebitima radi izdavanja kartice).

Također, svaka tvrtka koja je članica Prstena ima mogućnost i dobivanja Visa Business Gold i/ili Visa Business Platinum kartica sukladno odredbama Okvirnog ugovora između tvrtke (tj. poslovnog subjekta), korisnika poslovne kartice i izdavatelja kartice, s time da će zaposlenik tvrtke – članice Prstena, kojemu na zahtjev tvrtke – članice Prstena bude izdana Visa Business Gold ili Platinum kartica steći status korisnika poslovne kartice te kao takav stječe pravo korištenja kartice za račun konkretne tvrtke – članice Prstena (poslovna uporaba) te odgovara za troškove nastale po tako izdanoj poslovnoj kartici na način kako je to predviđeno Okvirnim ugovorom za poslovne kartice izdavatelja PBZ Carda.

Bitno je i za napomenuti kako će po potpisivanju ovog Sporazuma i za vrijeme njegova važenja, PBZ Card se obvezuje sve tvrtke – članice Prstena osloboditi plaćanja članarine za poslovni subjekt i sve korisnike (kartice zaposlenika) za sve godine korištenja Visa Business Gold i/ili Visa Business Platinum kartica.

U slučaju prestanka zaposlenja u tvrtki-članici Prstena i/ili u prestanku članstva u Udruzi Prsten i/ili u slučaju da Udruga odustane od primjene novog Sporazuma na određenu tvrtku, pogodnosti iz novog Sporazuma prestaju važiti za navedenog korisnika osobne kartice, odnosno poslovni subjekt.

U slučaju prestanka pogodnosti sukladno novom Sporazumu, na Okvirni ugovor za korištenje poslovnih i osobnih kartica primjenjuju se redovni Cjenici PBZ Carda d.o.o. za poslovne i osobne kartice, a koji su dostupni na mrežnim stranicama PBZ Carda.

U slučaju dodatnih upita ljubazno molimo da nas kontaktirate.

S poštovanjem
Udruga Prsten