Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Prsten u akademskoj 2023. / 2024. godini

Udruga Hrvata BiH Prsten (u daljnjem tekstu: UHBiH Prsten) putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.


U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten temeljem Odluke od 30. rujna 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu 25 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./2024. godinu.

 1. Visina stipendije za studente iznosi 200,00 EUR mjesečno i dodjeljuje se za 10 mjeseci.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:
  • da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
  • da za vrijeme školovanja nisu ponavljali godinu
  • da nisu stariji od 26 godina te
  • da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
 1. Kandidati se biraju tako da se dodatno vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija kao i tijekom cjelokupnog studiranja i druga postignuća tijekom studija. Osim navedenog, vrednuje se članstvo i sudjelovanje u radu u UHBiH Prsten.
 2. Rok za prijave na natječaj je 25. listopada 2023. do 23:59.

Potrebni podaci i dokumenti predaju se do 25. listopada 2023. u 23:59 putem sljedećeg linka:

Link za prijavu na natječaj

Osim prijave na link, kandidat je dužan do 25. listopada 2023. dokumentaciju koju je predao putem linka poslati i poštom na adresu:

UDRUGA HRVATA BiH PRSTEN

ZAKLADA PRSTEN
NATJEČAJ ZA STIPENDIJE
Gajeva 2
10 000 Zagreb

Ako dokumentacija nije predana elektronskim putem i putem pošte, prijava se neće razmatrati te će se smatrati nepotpunom.

Za prijavu je potrebno predati sljedeće dokumente:

 • životopis
 • pismo motivacije
 • rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
 • potvrda o prebivalištu i boravištu, izdana u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ako kandidat ima prijavljeno prebivalište i boravište samo u jednoj državi, dovoljno je samo tu potvrdu poslati)
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2023./2024. godini (zimskom semestru)
 • ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena za akademsku 2022./2023. godinu
 • ovjeren prijepis svih ocjena tijekom studiranja
 • izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
 • potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2022. godini za sve članove kućanstva
 • potvrda o ukupnim primanjima za sve članove kućanstva od poslodavca; potvrda mora biti izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i ostalih zemalja ako je član kućanstva zaposlen u trećoj zemlji
 • potvrda nadležnog tijela o visini mirovine u 2022. godini za sve članove kućanstva koji ostvaruju mirovinu; potvrda mora biti izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i ostalih zemalja ako je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu u trećoj zemlji
 • potvrda nadležnog tijela da član kućanstva nije zaposlen u 2023. godini
 • u slučaju invalidnosti kandidata, potvrda nadležnog tijela
 • kandidat može priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.
 1. Rezultati natječaja i imena i prezimena stipendista bit će javno objavljeni najkasnije do 15. studenog 2023. na web-stranici UHBiH Prsten.
 2. Kandidat ima pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata. Prigovor se šalje isključivo na e-mail adresu: [email protected]
 3. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. U razmatranje se neće uzeti ni nepravodobni prigovori.
 4. Stipendist je dužan osobno prisustvovati uručivanju ugovora o stipendiranju. Zaklada snosi sve troškove prisustvovanja uručivanju ugovora.

Ako stipendist ne prisustvuje uručivanju, smatrat će se da je odustao od podnesene prijave i stipendije i stipendija će se dodijeliti sljedećem rangiranom stipendistu.

 1. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBiH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ako stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBiH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.